Energie besparen zonder investering. Wat is het / Wat doet het?

Een financiering voor een nieuw project. In dit geval uw nieuwe verlichting.
Over de financiering betaalt u rente en aflossing. U bent bij aanschaf meteen eigenaar van de verlichting. En hebt dus recht op EIA en KIA aftrek: EnergieInvesteringsAftrek en KleinschaligheidsInvesteringsAftrek. Bovendien gelden natuurlijk de normale fiscale afschrijvingen. Maar u kunt ook willekeurig afschrijven, bijvoorbeeld in 1 of 2 jaar. U kunt dat even overleggen met uw boekhouder of accountant.

Wat levert het u op: 34% gemiddeld rendement op uw investering. Hoe zit dat?

Op het moment dat u geen verlichting aanschaft loopt u bovengenoemde voordelen mis. Maar schaft u het via lease aan, dan is het méérbedrag feitelijk de rente.
In onderstaand voorbeeld doet u een investering van € 11.293,- en bespaart uiteindelijk aan Fiscale aftrek, Energie opbrengst en Vermeden onderhoud : €9.448,- Zie het kolommetje onderaan “Na 5 jaar”.

Wanneer u de investering least betaalt u een maandbedrag van €249,95. Na de looptijd hebt u €14.997 betaald. Netto heeft de investering na 5 jaar u €5.549,- gekost (€14.997-€9.448). In plaats van €1.845,- als u het uit eigen middelen had gefinancierd. Het meerdere door de financiering bedraagt dus €3.704,-

Uw rendement op deze investering is: €9.448,- / €5.549,- = 170% over 5 jaar, of gemiddeld 34% per jaar. Vervolgens verdient u de komende jaren door energiebesparing en vermeden onderhoud €4.306,- / jaar.

Wie loopt risico?

U moet natuurlijk uw investering verzekeren. Dat hoort bij goed huisvaderschap. Net als uw huis, of bedrijf waar wellicht een hypotheek op zit. Uw huis of bedrijf vormt normaal gesproken het onderpand voor de financier.

Bij lease van verlichting ligt dat anders. Feitelijk loopt de financier het échte risico. Als u om één of andere reden niet aan uw verplichtingen kunt voldoen, mag de financier de verlichtingsinstallatie niet uit uw gebouw (laten) halen. Omdat de verlichtingsinstallatie nagel- en spijkervast aan het gebouw verbonden is. Pech voor de financier dus als u uw verplichtingen niet kunt nakomen.
Daar gaan de financier en u natuurlijk niet van uit, zodat het uiteindelijke een win-win situatie wordt.
Wij vinden het belangrijk dat u zich van bovenstaande bewust bent.

Achtergronden

Bij 60% van de schone energie projecten is gebrek aan budget de belangrijkste barrière om het project goedgekeurd te krijgen. Dat is de reden dat het bedrijf Volgroen zich gespecialiseerd heeft in de financiering van energie besparende projecten voor de zakelijke markt. Dit doen zij via de leveranciers van o.a. led verlichting, zonnepanelen, warmtepompen en biomassa installaties. Samen met deze partners leveren ze een passende financieringen.

Volgroen is de leasemaatschappij waar EchtLicht BV partner van is.

Doordat wij in kunnen loggen op de  site van Volgroen kunnen wij voor u online het investeringsbedrag invoeren waarna op hetzelfde moment het leasebedrag in beeld komt.

Volgroen financiert en EchtLicht levert u rechtstreeks. Echtlicht stuurt de factuur naar Volgroen. Vervolgens betaalt u de maandelijkse leasebedragen aan Volgroen. Een en ander wordt uiteraard in een contract vastgelegd. Duidelijke contracten. Geen kleine lettertjes.

Wat is financiële leasing?

Dit is een leasevorm waarbij de kredietverstrekker of lessor enkel juridisch eigenaar blijft terwijl het volledige economisch eigendom (het genot, de verzekering, het onderhoud) overgaat op de kredietnemer of lessee. De lessee loopt daarom het risico van waardevermindering. Het grootste verschil tussen financiële en operationele lease is dat er bij de eerste het eigendom in principe bij de lessee ligt, waar bij operationele lease een zakelijke vorm van huren is. En het risico van waardevermindering juist bij de lessor (de leasemaatschappij) ligt.

Financiële leasing is een product dat vaak gebruikt wordt voor de aanschaf van een auto, bedrijfswagen of vrachtwagen. Bij sommige aanbieders is het ook mogelijk zaken als computers, machines, scooters, motors en overige bedrijfsmiddelen met serienummer te financieren.

Zuinig en bewust

Ons productassortiment wordt ontworpen, ontwikkeld, geconstrueerd en geproduceerd op basis van duurzaamheidsprincipes. Onze producten leveren een hoge bijdrage aan het milieu door een laag energiegebruik en lage CO2 belasting. Reducties van 50 tot 70% blijken haalbaar!

Onze duurzame producten

EchtLicht gaat tevredenheid voorbij

Wij bieden professionele ondersteuning aan onze klanten. Op basis van uw wensen maken wij een verlichtingsontwerp. Berekenen we wat u kunt besparen. En kunnen wij u helpen bij het vinden van het juiste installatiebedrijf.

Onze diensten