Besparen met ledverlichting:
7 stappen om te onthouden!

Ledverlichting is inderdaad energiezuiniger dan conventionele verlichting.
Maar stel ik wil  een slecht verlichte bedrijfshal voorzien van industriële led verlichting.
En wil dan ook meteen aan de nieuwste normen voldoen. Bespaar ik dan ook nog?
Dat kan wel degelijk.

Vind hieronder in één oogopslag je resultaat.

Na het doorlopen van de stappen krijg je bovenstaande grafiek met de resultaten in onderlinge samenhang.

In dit voorbeeld is in het 6e jaar de investering terugverdiend. Alleen al door de energiebesparing.
Met het vermeden onderhoud er bij geteld kom je in dat 6e jaar op een plus van €5.260 + €6.316 – €3.034 = €8.542,-
En dat op basis van een energietarief van 4 cent (exclusief energiebelasting!!). Hierna leg ik dat uit.

De eerste 5 stappen in één overzichtelijk werkblad samengevoegd

Dit werkblad geeft een verschilberekening:
Wat is het verschil in investering in led, inclusief installatie, ten opzichte van traditionele verlichting.
Én wat levert me dat dan op.
Dit werkblad is het berekeningsblad voor het “Resumé Fiscaal”. De totale investering, het onderhoud en de energiebesparing, zijn aan elkaar gekoppeld.
Verder is er nog een belangrijk verschil: Het eerste werkblad benadrukt het fiscale voordeel  en de netto investering aan het einde van de afschrijvingsperiode. Dit laatste kan in sommige gevallen 2 jaar zijn, afhankelijk van de fiscale situatie.
Het tweede werkblad legt meer nadruk op de terugverdientijd. Het is een meer bedrijfseconomische berekening. Omdat hier de nadruk op de Pay Back ligt.
Fiscaal voordeel en Pay Back zijn uitermate belangrijke kengetallen voor een goed doordachte beslissing.

Vraag hier direct de gratis Exel werkmap aan om voor je eigen bedrijf de totale besparing te berekenen.

Stap 1: Offertebedrag en energiebesparing

Hierin kun je meteen zien dat de aanschaf van de lampen en armaturen en dit delen door de energiebesparing uitkomt op 16,5 jaar. Niet interessant zou je denken. Maar de waarheid blijkt een stuk milder. Hierover meer in het werkblad “Resumé Fiscaal”.
Het huidig energiegebruik is het totaal aan vermogen van de traditionele verlichting + 10% voor de voorschakelapparaten en het blind vermogen.
Voor het nieuwe energieverbruik neem je het vermogen van alle led lampen samen.
Voor de energiebesparing vul je de energieprijs inclusief energiebelasting in, maar niet het vastrecht, transportkosten en dat soort vaste kosten. Het gaat om de variabele kosten.
Het aantal uren per week en het aantal weken per jaar is per bedrijf verschillend, zeker wanneer je in ploegen of in volcontinu werkt.

Stap 2: Installatiekosten

Voor de Energie-investeringsaftrek (waarover later meer), maar natuurlijk ook voor de ondernemer zelf, zijn de installatiekosten van groot belang. Zeker als je in hoge bedrijfshallen moet installeren.

De hierboven genoemde kostenraming is vaak een zo goed mogelijke schatting. Gebaseerd op kennis en ervaring.
Een offerte door een erkend installateur laten maken, is ook beslist een goed idee maar voor een eerste idee niet strikt noodzakelijk. Neem hiervoor wat marge, want het valt altijd wat tegen, vooral in oudere gebouwen met oude armaturen.

Stap 3: Levensduur (led) en aantal vermeden tussentijdse vervangingen

We weten dat led langer meegaat dan conventionele verlichting. In bovenstaand geval 50.000 uren tegen conventioneel 12.000 uren. In jaren gerekend zou de led dus 20 jaar meegaan. Afhankelijk van een paar gebruiksafhankelijke factoren, die we hier even buiten beschouwing laten.
Dit betekent dat je 3,2 keer minder tussentijdse vervangingen hebt. Totaal aantal vervangingen is 4,2 maar de laatste keer moet je de led ook vervangen…. Toch? Daarom 4,2 minus 1 keer = 3,2 keer.
Hierna bespreek ik wat je gemiddelde onderhoudskosten per jaar zijn.

Stap 4: Gemiddelde onderhoudskosten per jaar op basis van vervangingen

Bepaal eerste je vervangingskosten op basis van de huidige prijzen van de huidige lampen of armaturen. In dit geval ging het om vrij prijzige armaturen. Maar ook heel vaak zijn het prijzen van simpele TL buizen.
Vervolgens vul je het geschat aantal vervangingsuren van de traditionele verlichting in, het installatietarief. En als je het zelf doet, dan neem je je interne uurtarief, materiaalkosten enz.
Het bedrag dat er uitrolt is voor één complete vervanging.

Dit bedrag hoef je niet uit te geven als je alles vervangt door led. Immers dat was het “offerte” bedrag. Zoals gezegd gaat het hier om een verschilberekening: Wat ben ik méér kwijt als ik overschakel op led en wat bespaar ik ten opzichte van de oude situatie. Logisch toch?
Voor de verdere berekening wil je de gemiddelde jaarkosten van de vervanging weten, want dat is handiger voor de berekening. Die staan hier onderaan.

Stap 5: Berekening van de Pay Back

Bovenaan zie je het totaal van de investering in de verlichting inclusief de installatie.
Omdat het een verschilberekening is worden vervolgens de kosten van vervanging van de traditionele verlichting afgetrokken. Immers dat hoeft niet meer, want je gaat over op led. Dus je hebt dan het verschil in investering oud en nieuw.

Niet onbelangrijk is het fiscale voordeel, waarover straks meer.
Netto blijft er een bedrag over, dat wanneer je dat deelt door de jaarlijkse bedragen voor energiebesparing én onderhoudskosten samen, je als resultaat de Pay Back krijgt.
De eerlijkheid gebied dat dit alleen geldt bij een afschrijving over 2 jaar. Bij een afschrijving over 5 jaar is de Pay Back in dit geval: 3,5jr

Stap 6: Energie Investerings Aftrek (EIA) en Kleinschaligheids Investerings Afrek (KIA)

Dit is een nogal technisch verhaal waar wij graag bij ondersteunen om dit voor u uit te zoeken.

Klik hier voor een direct advies. Met name de laatste regel is van belang om u in te dekken tegen het achteraf terugvorderen van aftrekmogelijkheden door de belastingdienst. In de praktijk gebeurt het nog niet, maar uit te sluiten is het ook niet. Het gaat per slot landelijk om vele miljoenen.

Stap 7: Fiscale berekening

Afhankelijk van je rechtsvorm van je bedrijf kun je in het 20 of 25% tarief vallen (BV). En in het geval je een VOF o.i.d. hebt dan kan de schaal tot 52% oplopen. Met name dat laatste tarief kan voor een gigantische aftrek zorgen. Voorop gesteld dat je voldoende winst maakt om überhaupt iets af te kunnen trekken!

Bovenaan vul je het tarief dat van toepassing is in.

Dan volgt een opsomming vanuit het andere werkblad.

En in het groen het maximum genormeerd EIA bedrag dat je mag aftrekken, door je aan de regels uit stap 6 te houden.

De EIA geldt vanaf een minimum van €2.500,- per project.

En de KIA vanaf een minimum vanaf €2.300,-. Maar dat mag opgebouwd zijn uit meerdere investeringen vanaf €400,-

En zo zie je dat je na de eerste belastingaangifte en -aanslag, in dit geval, het bedrag rechtsonder al spoedig, binnen 1 tot 1,5 jaar, weer in de knip hebt. In dit geval hebben we het dan over 30%.

Eindresultaat

Conclusie:

Het gaat hier om het fiscale voordeel en in veel mindere mate om de energiebesparing.
Ook het vermeden onderhoud is in dit geval vrij hoog.

En ja, natuurlijk, we hebben ook energie bespaard.

Zuinig en bewust

Ons productassortiment wordt ontworpen, ontwikkeld, geconstrueerd en geproduceerd op basis van duurzaamheidsprincipes. Onze producten leveren een hoge bijdrage aan het milieu door een laag energiegebruik en lage CO2 belasting. Reducties van 50 tot 70% blijken haalbaar!

Onze duurzame producten

EchtLicht gaat tevredenheid voorbij

Wij bieden professionele ondersteuning aan onze klanten. Op basis van uw wensen maken wij een verlichtingsontwerp. Berekenen we wat u kunt besparen. En kunnen wij u helpen bij het vinden van het juiste installatiebedrijf.

Onze diensten